Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 292 spotrebny material 128,30 s DPH 27,10,2016 DATART INTERNATIONAL, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28,10,2016
Faktúra 317 odvoz odpadu 10/2018 33,60 s DPH 05.11.2018 ESPIK Group ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 07.11.2018
Faktúra 316 BOZP A PO 60,00 s DPH 05.11.2018 Ing. Peter HURAY ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 07.11.2018
Faktúra 314 Tlačivá, šeky 32,87 s DPH 02.11.2018 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 07.11.2018
VO: Súhrná správa 3 Súhrnná správa o zákazkách 3. Q 2018 s DPH 31.10.2018 ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 313 dokumentácia ZŠ 10/18 45,05 s DPH 29.10.2018 RAABE, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 29.10.2018
Faktúra 309 vyúčtovanie zmluvy 10/2018 13,15 s DPH 24.10.2018 Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 312 seminár Účtovná závierka v RO a PO 35,00 s DPH 24.10.2018 Anna Cupáková ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 29.10.2018
Faktúra 310 voda ZŠ 627,28 s DPH 24.10.2018 vychodoslovenská vodárenská spoločnosť ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 29.10.2018
Faktúra 311 poistenie majetku 1.Q 2019 375,96 s DPH 24.10.2018 Colonnade Insurance S.A. pobočka ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 29.10.2018
Faktúra 308 telefon Šikovná voľba 0,00 s DPH 22.10.2018 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 22.10.2018
Faktúra 307 postrekovač 45,50 s DPH 22.10.2018 HATTECH, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 306 seminár Správa registratúry škôl vyučt. faktura 60,00 s DPH 19.10.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 10.10.2018
Faktúra 305 odb.prehliadka a revízia plyn.zar. ŠJ+IH 216,50 s DPH 19.10.2018 GAS servis, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 303 školské potreby - HN 5-9 199,20 s DPH 16.10.2018 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 302 bezkontaktné žetóny pre stravníkov ŠJ 2 400,00 s DPH 16.10.2018 JIS - SK, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 304 školské potreby - HN 1-4 132,80 s DPH 16.10.2018 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra 300 teplo 09/2018 2 318,59 s DPH 15.10.2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 15.10.2018
Faktúra 301 výkon zodp. osoby 10/2018 58,80 s DPH 15.10.2018 EURO TRADING., s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 15.10.2018
Faktúra 299 dezinsekcia telocvične 50,00 s DPH 15.10.2018 HATTECH, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 15.10.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4987