Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie
  • Nový dizajn tejto www stránky

    Nový dizajn tejto www stránky
    23. 9. 2014

    EduPage stránka našej školy dostala nový dizajn. Veríme, že sa Vám páči. Nájdete tu množstvo nových informácií, rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, krúžkov, rozvrhy hodín, aktuálne suplovanie a mnoho ďalších údajov.