Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Objednávateľ
VO: Súhrná správa 3 Súhrnná správa o zákazkách 3. Q 2018 s DPH 31.10.2018 ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
VO: Súhrná správa 2 Súhrnná správa o zákazkách 2. Q 2018 s DPH 23.07.2018 ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
VO: Súhrná správa 1 Súhrnná správa o zákazkách 1. Q 2018 s DPH 30.04.2018 ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
VO: Súhrná správa 4 Súhrnná správa o zákazkách 4. Q 2017 s DPH 31.01.2018 ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
VO: Súhrná správa 3 Súhrnná správa o zákazkách 3. Q 2017 s DPH 30.10.2017 ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
VO: Súhrná správa 2 Súhrnná správa o zákazkách 2. Q 2017 s DPH 21.07.2017 ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
VO: Súhrná správa 1 Súhrnná správa o zákazkách 1. Q 2017 s DPH 26.04.2017 ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné