PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 292 spotrebny material 128,30 s DPH 27,10,2016 DATART INTERNATIONAL, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28,10,2016
Faktúra 157 potraviny 160,22 s DPH 2046528 22.10.2020 DMJ Market ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 22.09.2020
Faktúra 153 potraviny 290,81 s DPH 5202001648 19.10.2020 EASTFOODS s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 22.09.2020
Faktúra 167 potraviny 147,00 s DPH 20200230 16.10.2020 Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 25.09.2020
Faktúra 166 mäso 147,59 s DPH 562010882 16.10.2020 Althan s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 22.10.2020
Faktúra 143 potraviny 347,22 s DPH 10161681 08.10.2020 Picado s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 17.09.2020
Faktúra 161 potraviny 415,12 s DPH 120159581 29.09.2020 Bidfood ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 29.09.2020
Faktúra 255 seminár Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu... 20,00 s DPH 28.09.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 28.09.2020
Faktúra 253 prístup k online službe evidencie odpadov na 1.rok 0,00 s DPH 24.09.2020 ESPIK Group s. r. o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 24.09.2020
Faktúra 250 Moderná správa registratúry- školy 0,00 s DPH 23.09.2020 Asociácia správcov registratúry ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 23.09.2020
Faktúra 169 mäso 142,23 s DPH 5620011311 23.09.2020 Althan s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 25.09.2020
Faktúra 168 mäso s DPH 562011312 23.09.2020 Althan s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 25.09.2020
Faktúra 162 ovocie,zelenina 296,74 s DPH 200413 22.09.2020 Martin Mikula Marko ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 22.09.2020
Faktúra 249 tonery 134,50 s DPH 22.09.2020 DELTA HUMENNÉ, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 28.09.2020
Faktúra 163 potraviny 319,51 s DPH 102020289 22.09.2020 Horesko ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 25.09.2020
Faktúra 152 potraviny 450,96 s DPH 2010180 22.09.2020 DUO Krivulčik ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 22.09.2020
Faktúra 159 mäso 144,62 s DPH 2044293 21.09.2020 Cimbaľak Bardejov ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 22.09.2020
Faktúra 158 potraviny 221,95 s DPH 120158303 21.09.2020 Bidfood ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 22.09.2020
Faktúra 160 potraviny 463,82 s DPH 2010210 21.09.2020 DUO Krivulčik ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 29.09.2020
Faktúra 154 potraviny 136,84 s DPH 76025796 18.09.2020 GVP Humenné ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 22.09.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6641