PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 110 potraviny 409,49 s DPH 122066533 31.05.2022 Bidfood ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 07.04.2022
Faktúra 154 mäso 171,41 s DPH 2221000 03.05.2022 Cimbaľak Bardejov ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 06.05.2022
Faktúra 155 potraviny 240,01 s DPH 2201302010 02.05.2022 ATC-JR s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 06.05.2022
Faktúra 156 potraviny 179,76 s DPH 60410035 29.04.2022 GVP Humenné ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 06.05.2022
Faktúra 151 ovocie,zelenina 153,52 s DPH 163485 29.04.2022 Ovocentrum ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 06.05.2022
Faktúra 152 pekárenské výrobky 102,72 s DPH 8022003867 29.04.2022 Podvihorlatské pekárne ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 06.05.2022
Faktúra 153 potraviny 132,96 s DPH 76043780 29.04.2022 GVP Humenné ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 06.05.2022
Zmluva 04/2022/ZoD Zmluva o dielo č. 009/2022 - výstavba oplotenia v areáli ZŠ Hrnčiarska 13 v Humennom 4 406,23 s DPH 28.04.2022 Rastislav Mucha RAMSTAV ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy
Faktúra 149 potraviny 228,46 s DPH 122087529 28.04.2022 Bidfood ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 28.04.2022
Faktúra 150 potraviny 191,95 s DPH 2243857 28.04.2022 DMJ Market ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 28.04.2022
Faktúra 147 mäso 187,79 s DPH 2220157 27.04.2022 Cimbaľak Bardejov ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 28.04.2022
Faktúra 148 potraviny 306,62 s DPH 5202200729 27.04.2022 EASTFOODS s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 28.04.2022
Faktúra 144 mäso 192,19 s DPH 2219951 26.04.2022 Cimbaľak Bardejov ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 28.04.2022
Faktúra 145 mliečne výrobky 58,74 s DPH 1191338894 26.04.2022 Rajo a.s ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 28.04.2022
Faktúra 146 mliečne výrobky s DPH 1191338893 26.04.2022 Rajo a.s ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ
Faktúra 143 potraviny 295,50 s DPH 122084129 25.04.2022 Bidfood ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 28.04.2022
Faktúra 142 potraviny 264,13 s DPH 2243740 25.04.2022 DMJ Market ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 28.04.2022
Faktúra 140 ovocie,zelenina 849,36 s DPH 220160 22.04.2022 Martin Mikula Marko ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 22.04.2022
Faktúra 141 ovocie,zelenina 283,25 s DPH 163431 22.04.2022 Ovocentrum ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 28.04.2022
Faktúra 139 potraviny 198,19 s DPH 10181309 21.04.2022 Picado s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 28.04.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8285