Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 37/14 Revízia hasiacich prístrojov s DPH 28.05.2014 Požiarny servis, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 76/13 Switch 2 ks, Zámok pre Notebook 1 ks s DPH 06.11.2013 DATACOMP, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Zmluva 15/14/Z O zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu s DPH 21.11.2014 Technické služby ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Objednávka 92/14 Materiálové vybavenie pre ŠJ s DPH 21.11.2014 EUROGASTROP, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 91/14 Učebné pomôcky na telesnú výchovu s DPH 18.11.2014 MALUNET, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 80/13 Oprava vcodových dverí s DPH 22.11.2013 JAST - Ing. Berta ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 79/13 Oprava kotlov v ŠJ - 2 ks s DPH 22.11.2013 GAS servis, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 98/12 Stravné lístky 20ks s DPH 05.12.2012 DOOX, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 78/13 Oprava kopírovacieho stroja 1 ks s DPH 22.11.2013 DELTA, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 75/13 Renovácia tonerov XEROX 6280 - 2 ks s DPH 06.11.2013 Jozef Kozmon ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 76/12 Dezinsekcia priestorov školy s DPH 30.10.2012 Hattech, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 330 Potraviny s DPH 1401305517 06.11.2014 ATC-JR s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Objednávka 74/13 Projektor BenQ 1 ks s DPH 29.10.2013 DATACOMP, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 83/12 Maľby a nátery tried s DPH 12.11.2012 Jozef Burda ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 331 Potraviny s DPH 1410668 06.11.2014 Duo-Tatiana Macková ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Objednávka 93/12 Výroba a montáž vetračiek na strechu s DPH 05.12.2012 ABDECK, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 236 Výroba a montáž vetračiek na strechu s DPH 93/12 06.12.2012 ABDECK, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Objednávka 87/12 Materiál pre ŠSZČ - výtvarný krúžok s DPH 21.11.2012 Krídla, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 224 Materiál pre činnosť ŠSZČ - výtvarný krúžok s DPH 87/12 26.11.2012 Krídla, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Objednávka 93/14 Revízia prenosných el.spotrebičov s DPH 26.11.2014 Ing. Ján Struňak ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5243