Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 74/13 Projektor BenQ 1 ks s DPH 29.10.2013 DATACOMP, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 75/13 Renovácia tonerov XEROX 6280 - 2 ks s DPH 06.11.2013 Jozef Kozmon ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 70/13 Kovová skrinka 2 ks s DPH 01.10.2013 Krídla,s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 104/12 Spojovací kábel VGA 10 ks s DPH 13.12.2012 M-Light, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 84/12 Oprava traktorovej kosačky ALKO s DPH 12.11.2012 Hattech, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 71/13 Kancelárske potreby s DPH 23.10.2013 Krídla,s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 100/12 Hry pre kabinet 1.-4. s DPH 12.12.2012 3via, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 72/13 Šachové digitálne hodiny 2 ks s DPH 23.10.2013 Miroslav Pálka ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 73/13 Oprava oplotenia futbal.štadióna s DPH 28.10.2013 ŠK ŠTICH ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 102/12 Výroba amontáž odsávania v školskej kuchyni s DPH 13.12.2012 SP Trade ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 101/12 Trávna miešanka, liadok a síran amónny s DPH 13.12.2012 Agroekochem,s,r,o, ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 76/13 Switch 2 ks, Zámok pre Notebook 1 ks s DPH 06.11.2013 DATACOMP, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 78/13 Oprava kopírovacieho stroja 1 ks s DPH 22.11.2013 DELTA, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 79/13 Oprava kotlov v ŠJ - 2 ks s DPH 22.11.2013 GAS servis, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 76/12 Dezinsekcia priestorov školy s DPH 30.10.2012 Hattech, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 80/13 Oprava vcodových dverí s DPH 22.11.2013 JAST - Ing. Berta ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
VO: Súhrná správa 2 Súhrnná správa o zákazkách 2. Q 2017 s DPH 21.07.2017 ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Objednávka 81/13 Namontovanie radiátorov 2 ks s DPH 22.11.2013 Ján Harakaľ ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 82/13 Papier Xerox, výkresy s DPH 22.11.2013 Krídla,s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 69/13 Magnetická tabuľa s DPH 01.10.2013 MEDIAMAC, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4917