Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 234 Hydina 346,30 s DPH 112182532 04.09.2012 Nowaco ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska
Faktúra 238 Mliečne výrobky 59,16 s DPH 1447076 02.09.2014 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 248 Zelenina,ovocie 286,08 s DPH 140482 15.09.2014 Martin Mikula Marko ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 241 Potraviny 279,76 s DPH 1410470 08.09.2014 Duo-Tatiana Macková ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 246 ryby 430,24 s DPH 114197351 11.09.2014 Bidvest Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 247 Mliečne výrobky 104,26 s DPH 814200293 12.09.2014 Koliba,Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 249 Mäso 180,37 s DPH 1447538 16.09.2014 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 250 Potraviny 121,82 s DPH 1414855 16.09.2014 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 237 Potraviny 665,50 s DPH 1401304280 03.09.2014 ATC-JR s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 245 Potraviny 258,55 s DPH 5201401109 11.09.2014 EASTFOODS s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 242 Mäso 177,60 s DPH 114196045 09.09.2014 Bidvest Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 243 Mäso 165,16 s DPH 1447313 09.09.2014 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 244 Mliečne výrobky 92,46 s DPH 814200287 09.09.2014 Koliba,Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 240 Zelenina,ovocie 156,21 s DPH 145648 05.09.2014 Ovocentrum ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 239 Mlieko a mliečne výrobky 33,12 s DPH 8142000283 05.09.2014 Koliba,Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 231 Potraviny 471,96 s DPH 1410469 02.09.2014 Duo-Tatiana Macková ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 256 Pekárenske výrobky 50,46 s DPH 8014007872 17.09.2014 Podvihorlat.pekárne a cukrárne ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 236 Potraviny 482,76 s DPH 5201401063 03.09.2014 EASTFOODS s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 234 Mäso 294,60 s DPH 114192608 03.09.2014 Bidvest Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 229 Potraviny 470,86 s DPH 20140355 03.09.2014 Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5243