Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 234 Hydina 346,30 s DPH 112182532 04.09.2012 Nowaco ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska
Faktúra 392 mäso 128,14 s DPH 1657326 08.11.2016 Cimbaľák s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 16.11.2016
Faktúra 398 ovocie ,zelenina 229,75 s DPH 152199 11.11.2016 Ovocentrum ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 16.11.2016
Faktúra 397 potraviny 81,95 s DPH 1649234 10.11.2016 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 16.11.2016
Faktúra 400 mäsové výrobky 16,40 s DPH 1658491 14.11.2016 Cimbaľák s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 16.11.2016
Faktúra 396 potraviny 10,10 s DPH 5201602326 09.11.2016 EASTFOODS s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 16.11.2016
Faktúra 394 potraviny 370,56 s DPH 1601304067 07.11.2016 ATC-JR s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 16.11.2016
Faktúra 393 potraviny 345,67 s DPH 116268866 08.11.2016 Bidvest Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 16.11.2016
Faktúra 389 potraviny 218,40 s DPH 116268178 07.11.2016 Bidvest Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 16.11.2016
Faktúra 406 potraviny 88,90 s DPH 1616451 15.11.2016 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 16.11.2016
Faktúra 404 potraviny 215,69 s DPH 162013 14.11.2016 Koliba Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 16.11.2016
Faktúra 403 mliečne výrobky 103,95 s DPH 8162002552 11.11.2016 Koliba Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 16.11.2016
Faktúra 399 potraviny 513,54 s DPH 1610465 11.11.2016 DUO Macková ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 16.11.2016
Faktúra 402 potraviny 205,28 s DPH 116272391 14.11.2016 Bidvest Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 16.11.2016
Faktúra 407 pekárenske výrobky 8,23 s DPH 8016010594 07.11.2016 Podvihorlat.pekárne a cukrárne ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 16.11.2016
Faktúra 388 potraviny 253,91 s DPH 56045261 07.11.2016 GVP,spol.s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 09.11.2016
Faktúra 390 potraviny 17,74 s DPH 56045276 07.11.2016 GVP,spol.s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 09.11.2016
Faktúra 401 mäso 180,74 s DPH 1658520 14.11.2016 Cimbaľák s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 16.11.2016
Faktúra 306 Aktualizácie zákonov na rok 2017- záloh. fa. 29,00 s DPH 11.11.2016 ŠEVT, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 16.11.2016
Faktúra 395 potraviny 144,00 s DPH 5201602226 08.11.2016 EASTFOODS s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 09.11.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5243