Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 234 Hydina 346,30 s DPH 112182532 04.09.2012 Nowaco ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska
Faktúra 336 potraviny 298,87 s DPH 1647917 04.10.2016 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 10.10.2016
Faktúra 218 Teplo 07/2016 2 035,91 s DPH 15.08.2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 15.08.2016
Faktúra 224 Orange šikovná voľba 8/2016 0,12 s DPH 22.08.2016 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 23.08.2016
Faktúra 223 Výchovný program pre ŚVVZ-č.6 42,66 s DPH 22.08.2016 RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 23.08.2016
Faktúra 214 Elektrina ZŠ - preplatok -96,86 s DPH 10.08.2016 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 22.08.2016
Faktúra 344 potraviny 535,51 s DPH 160102869 05.10.2016 J§B Unique ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 10.10.2016
Faktúra 337 potraviny 6,22 s DPH 1647918 04.10.2016 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 10.10.2016
Faktúra 335 potraviny 184,93 s DPH 116248229 03.10.2016 Bidvest Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 10.10.2016
Faktúra 221 Telefón ZŚ 7/2016 66,90 s DPH 15.08.2016 Slovak Telekom a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 15.08.2016
Faktúra 338 potraviny 119,04 s DPH 1615577 04.10.2016 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 10.10.2016
Faktúra 339 mäso 113,14 s DPH 1650786 05.10.2016 Cimbaľák s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 10.10.2016
Faktúra 340 potraviny 372,60 s DPH 1615616 05.10.2016 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 10.10.2016
Faktúra 342 mliečne výrobky 65,34 s DPH 8162002108 06.10.2016 Koliba Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 10.10.2016
Faktúra 346 ovocie ,zelenina 231,37 s DPH 151860 05.10.2016 Ovocentrum ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 10.10.2016
Faktúra 348 potraviny 155,95 s DPH 60409778 05.10.2016 GVP,spol.s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 10.10.2016
Faktúra 202 Plyn 8/2016 442,00 s DPH 15.08.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 15.08.2016
Faktúra 200 Telefón ŚJ 7/2016 20,58 s DPH 15.08.2016 Slovak Telekom a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 15.08.2016
Faktúra 327 potraviny 90,25 s DPH 8016008788 28.09.2016 Podvihorlat.pekárne a cukrárne ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 05.10.2016
Faktúra 228 Voda ZŠ 182,99 s DPH 26.08.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 06.09.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4917