Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 234 Hydina 346,30 s DPH 112182532 04.09.2012 Nowaco ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska
Faktúra 164 Plyn 442,00 s DPH 07.06.2016 RWE Gas Slovensko, s. r. o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 13.06.2016
Faktúra 242 mliečne výrobky 82,26 s DPH 8162000726 03.06.2016 Koliba Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 13.06.2016
Faktúra 241 pekárenske výrobky 34,14 s DPH 8016005004 09.06.2016 Podvihorlat.pekárne a cukrárne ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 13.06.2016
Faktúra 230 potraviny 456,01 s DPH 10122965 01.06.2016 Picado s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 13.06.2016
Faktúra 229 potraviny 129,46 s DPH 116178264 31.05.2016 bidvest ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 13.06.2016
Objednávka 53/16 Prečistenie diskov od programu VEMA PaM r.2010-2015 160,00 s DPH 10.05.2016 VEMA, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 157 Služby domény 14,76 s DPH 02.06.2016 WEBSUPPORT, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 03.06.2016
Faktúra 152 Poradca 2017 - vyúčtovanie 24,90 s DPH 26.05.2016 PORADCA s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 03.06.2016
Faktúra 155 výchovný program pre ŠVVZ č 5 42,66 s DPH 27.05.2016 RAABE, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 03.06.2016
Faktúra 158 Služby WEB hosting 50,40 s DPH 02.06.2016 WEBSUPPORT, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 03.06.2016
Faktúra 149 Voda ZŠ 477,36 s DPH 23.05.2016 Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 03.06.2016
Faktúra 91 Elektrina splátka ZŠ 6/16 (č. fa. 91-3) 529,90 s DPH 3391/2012 05.04.2016 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 03.06.2016
Faktúra 162 Časopis Vychovávateľ 6,00 s DPH 06.06.2016 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 08.06.2016
Objednávka 61/16 Kostra - učebná pomôcka 235,20 s DPH 18.05.2016 DIPOS s. r. o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 171 BOZP a PO 5/2016 53,11 s DPH 10.06.2016 Milan Harvilik ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 13.06.2016
Faktúra 172 Orange 10,00 s DPH 10.06.2016 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 16.06.2016
Faktúra 244 potraviny 48,82 s DPH 8162000757 06.06.2016 Koliba Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 13.06.2016
Faktúra 250 82,52 82,52 s DPH 1629407 13.06.2016 Cimbaľák s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 20.06.2016
Zmluva 2/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov - futbalového ihriska 720,00 s DPH 02.06.2016 Futbalový klub Humenné ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4725