Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 299 BOZP 11/2015 53,11 bez DPH 04.12.2015 Milan Harvilik ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 316 revízia výťahu šj 22,10 bez DPH 11.12.2015 Jozef Karandušovský, Oprava a odbor. prehliadky výťahov ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Zmluva 21/12 Nájomná - veľká telocvičňa - volejbal 168,00 bez DPH 12.11.2012 Súkromné centrum voľného času
Faktúra 294 virtuálna knižnica 10/16 16,56 bez DPH 03.11.2016 Komenský, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 03.11.2016
Zmluva 20/12 Nájomná - veľká telocvičňa 189,00 bez DPH 23.10.2012 1. TC - Peter Tokoš
Zmluva 1/2016 Zmluva o nájme futbalového ihriska 44,00 bez DPH 28.04.2016 Oblastný futbalový zväz ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 340 Letný tréningový set - futbalisti 349,00 bez DPH 21.12.2015 Sportika Group, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 298 svetelná tabuľa do telocvične 340,00 bez DPH 113/2015 04.12.2015 Jozef Pohlod ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Zmluva 4/2017 Prenájom futbalového ihriska 44,00 bez DPH 15.06.2017 Oblastný futbalový zväz ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 318 bozp a po 12/2015 53,11 bez DPH 14.12.2015 Milan Harvilik ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 329 volejbalové dresy 296,64 bez DPH 15.12.2015 Sportika Group, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 327 preventívne prehliadky zamestnancov 270,00 bez DPH 15.12.2015 MEDINAT, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Zmluva 2/2017 Zmluva o nájme školskej jedálne 85,00 bez DPH 17.05.2017 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Reformovaný cirkevný zbor v Humennom ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Zmluva 5/2017 Prenájom futbalového ihriska 33,00 bez DPH 15.06.2017 Spoločnosť klinickej onkológie ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Zmluva 3/2017 Prenájom futbalového ihriska 33,00 bez DPH 15.06.2017 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 314 potraviny 128,27 s DPH 1615284 21.09.2016 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 27.09.2016
Objednávka 64/16 Oprava krovinorezu Stihl 110,00 s DPH 18.05.2016 JOZEF PENKSA PRAMAT ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 66/16 Odborná prehliadka, čistenie komínového telesa ihrisko 36,00 s DPH 30.05.2016 KOMJAK, spol. s r. o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 251 Prvouka pre 2. ročník ZŠ (dobierka) 160,16 s DPH 23.09.2016 AITEC, s. r. o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 23.09.2016
Faktúra 310 potraviny 432,55 s DPH 116239570 19.09.2016 Bidvest Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 27.09.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4917