Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 3/2017 Prenájom futbalového ihriska 33,00 bez DPH 15.06.2017 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 340 Letný tréningový set - futbalisti 349,00 bez DPH 21.12.2015 Sportika Group, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Zmluva 5/2017 Prenájom futbalového ihriska 33,00 bez DPH 15.06.2017 Spoločnosť klinickej onkológie ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 299 BOZP 11/2015 53,11 bez DPH 04.12.2015 Milan Harvilik ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 294 virtuálna knižnica 10/16 16,56 bez DPH 03.11.2016 Komenský, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 03.11.2016
Objednávka 122/17 Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia 1 125.00 bez DPH 04.12.2017 Ing. Ján Struňák ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľka školy
Faktúra 318 bozp a po 12/2015 53,11 bez DPH 14.12.2015 Milan Harvilik ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 316 revízia výťahu šj 22,10 bez DPH 11.12.2015 Jozef Karandušovský, Oprava a odbor. prehliadky výťahov ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 298 svetelná tabuľa do telocvične 340,00 bez DPH 113/2015 04.12.2015 Jozef Pohlod ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Zmluva 4/2017 Prenájom futbalového ihriska 44,00 bez DPH 15.06.2017 Oblastný futbalový zväz ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 327 preventívne prehliadky zamestnancov 270,00 bez DPH 15.12.2015 MEDINAT, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 329 volejbalové dresy 296,64 bez DPH 15.12.2015 Sportika Group, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Zmluva 21/12 Nájomná - veľká telocvičňa - volejbal 168,00 bez DPH 12.11.2012 Súkromné centrum voľného času
Zmluva 1/2016 Zmluva o nájme futbalového ihriska 44,00 bez DPH 28.04.2016 Oblastný futbalový zväz ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Zmluva 08/17/Z Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu - oleje a kuchynský odpad cca33.60mesačne bez DPH 05.09.2017 ESPIK Group s. r. o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľka školy
Zmluva 20/12 Nájomná - veľká telocvičňa 189,00 bez DPH 23.10.2012 1. TC - Peter Tokoš
Zmluva 2/2017 Zmluva o nájme školskej jedálne 85,00 bez DPH 17.05.2017 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Reformovaný cirkevný zbor v Humennom ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 314 Prenájom tlačiarne 11/2016 72,28 s DPH 21.11.2016 Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 21.11.2016
Faktúra 316 Triedny učiteľ 69,35 s DPH 21.11.2016 RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 21.11.2016
Faktúra 311 Lampa do projektora 122,75 s DPH 21.11.2016 Web Retail s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 21.11.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5243