Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 053 Kancelárske potreby- ZŠ 289,86 s DPH 06.03.2018 Kridla, s.r.o., ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 08.03.2018
Faktúra 253 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 08.12.2014 Komenský, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Objednávka 120/14 Switch 1 ks 80,00 s DPH 11.12.2014 eTECH CITY ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Zmluva 16/14/Z Zmluva o dielo na výkon pracovnej zdravotnej služby 2zazamestnancamesačne s DPH 16.12.2014 MEDINAT, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 248 Školské vzdelávacie programy 42,91 s DPH 27.11.2014 RAABE, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 249 Stravenky pre žiakov 150,48 s DPH 81/14 01.12.2014 Podvihorlatská tlačiareň ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 247 Voda 344,76 s DPH 27.11.2014 Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 261 Časopis Vychovávateľ 9,00 s DPH 10.12.2014 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 252 Výchovný program v praxi 42,40 s DPH 08.12.2014 RAABE, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Objednávka 118/14 Notebook 4 ks s operačným programom 810,00 s DPH 11.12.2014 VT DATA, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 262 Plyn s DPH 08.12.2014 RWE Gas Slovensko ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 214 Elektrina ZŠ - preplatok -96,86 s DPH 10.08.2016 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 22.08.2016
Faktúra 260 Revízia prenosných el.spotrebičov 860,00 s DPH 93/14 10.12.2014 Ing. Ján Struňak ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 259 Revízia výťahu v ŠJ 22,10 s DPH 10.12.2014 Jozef Karandušovský ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 258 Učebné pomôcky na telesnú výchovu 245,56 s DPH 91/14 10.12.2014 MALUNET, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Objednávka 121/14 Ozvučovacia technika 380,00 s DPH 11.12.2014 MUSICALITY, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 254 Čiastočná rekonštrukcia elektrorozvodov 14 936,33 s DPH 95/13 30.12.2013 MARBER, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Objednávka 119/14 Učebné pomôcky na fyziku 1 070,00 s DPH 11.12.2014 NTL Logistik, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 117/14 Umývadlá 7 ks 200,00 s DPH 11.12.2014 UNITERM ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 253 Stavebné práce 496,60 s DPH 96/13 27.12.2013 ŠK ŠTICH ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4725