Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 315 čipový systém ŠJ 2 535,00 s DPH 05.11.2018 JIS - SK, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 07.11.2018
Faktúra 123 Telefón 10,00 s DPH 11.06.2015 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 121 Časopis Vychovávateľ 6,00 s DPH 08.06.2015 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 120 Renovácia tonerov 79,00 s DPH 34/15 03.06.2015 Jozef Kozmon ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 116 Materiál pre krúžky 348,47 s DPH 32/15 02.06.2015 Krídla,s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 119 Plyn 387,00 s DPH 05.06.2015 RWE Gas Slovensko ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 71 Elektrina splátka 809,27 s DPH 08.04.2015 MAGNA E.A., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 127 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 01.07.2015 Komenský, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 127 Telefon ŠJ 23,90 s DPH 11.06.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 126 Telefon ZŠ 62,29 s DPH 11.06.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 130 BOZP 53,11 s DPH 15.06.2015 Milan Harvilik ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 133 Oprava kotla v ŠJ 24,00 s DPH 37/15 16.06.2015 GAS servis, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 112 Výchovný program 42,66 s DPH 29.05.2015 RAABE, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 114 Poradca, Zákony 2016 24,90 s DPH 01.06.2015 PORADCA s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 115 Revízia komína a dymovodu na futb.štadióne 36,00 s DPH 33/15 03.06.2015 Jozef Kudrec Komjak ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 131 Dokumentácia ZŠ 46,70 s DPH 15.06.2015 RAABE, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 143 mes.poplatok Šikovná voľba 0,30 s DPH 16.05.2018 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 21.05.2018
Faktúra 128 Revízia hasiacich prístrojov 116,88 s DPH 35/15 12.06.2015 Požiarny servis, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 129 Skrinky, hadice 138,58 s DPH 36/15 12.06.2015 Požiarny servis, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 111 Testovanie 9 - matematika 9 r. 180,00 s DPH 31/15 28.05.2015 RAABE, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5243