Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Atletika 1.- 4. ročník I
Atletika 1.- 4. ročník II
Atletika 5. - 6.ročník
Atletika 7. - 9.ročník a SŠ
Bio - chemické pokusy
Farebný ateliér I
Foto Foto Foto Foto Foto
Farebný ateliér II
Farebný ateliér III
Florbal 4. - 6. ročník
Florbal 7. - 9. ročník
Letecký modelár
Foto Foto Foto Foto Foto
Logo - šach
Malí florbalisti
Foto Foto Foto Foto Foto
Matematický I
Matematický II
Moja rodná reč - Príprava na T9 zo SJL
Počítačový
Slovenčina bez chýb
Učenie hrou

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.06.2018