Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 48 Učebné poôcky pre 1.-4. roč. 24,40 s DPH 20/13 19.03.2013 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 1 elektrina ihrisko 1-3/2016 181,92 s DPH 05.01.2016 MAGNA E.A., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 1 Potraviny 238,37 s DPH 1401300006 02.01.2014 ATC-JR s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 1 Telefon ZŠ 63,67 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 1 Potraviny 360,84 s DPH 20150004 07.01.2015 Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 001 Záloha za lyžiarsky kurz 660,00 s DPH 03.01.2017 Drahoslava Juhásová -DETSKÁ REKREÁCIA ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 25.01.2017
VO: Súhrná správa 1 Súhrnná správa o zákazkách 1. Q 2018 s DPH 30.04.2018 ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 1 Potraviny 370,92 s DPH 1310009 03.01.2013 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska
Faktúra 1 potraviny 351,30 s DPH 56041445 08.01.2016 gvp ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ
Faktúra 1 Potraviny na spoloč.posedenie 136,45 s DPH 98/13 08.01.2014 GVP, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 1 potraviny 243,70 s DPH 56050308 05.01.2018 GVP,spol.s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 12.01.2018
Faktúra 001 dodávka elektriny ihrisko 01-03/18 248,28 s DPH 03.01.2018 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 15.01.2018
VO: Súhrná správa 1 Súhrnná správa o zákazkách 1. Q 2017 s DPH 26.04.2017 ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
VO: Súhrná správa 2 Súhrnná správa o zákazkách 2. Q 2017 s DPH 21.07.2017 ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 2 Potraviny 495,58 s DPH 1401300003 02.01.2014 ATC-JR s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 2 Telefon ZŠ 80,12 s DPH 13.01.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 2 elektrina ZŠ 1/2016 530,34 s DPH 05.01.2016 MAGNA E.A., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 2 potraviny 127,22 s DPH 56050311 05.01.2018 GVP,spol.s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 12.01.2018
Faktúra 2 Potraviny 418,56 s DPH 20130003 07.01.2013 Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska
Faktúra 002 dodávka elektriny zš 01/18 551,54 s DPH 03.01.2018 MAGNA ENERGIA, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 15.01.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5243