Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 23/13 Prenájom futbalového ihriska 180,00 s DPH 15.03.2013 Futbalový klub
Zmluva 22/12 Nájomná - veľká telocvičňa - atletika 126,00 s DPH 12.11.2012 Súkromné centrum voľného času
Faktúra 202 Časopis Manažment školy 56,16 s DPH 05.11.2012 IURA Edition, s.r.o.
Zmluva 1/2013 Dodávka potravinárskeho tovaru a mäsa s DPH 08.01.2013
Faktúra 119 Elektrina splátka 523,43 s DPH 3391/2012 04.07.2014 MAGNA E.A., a.s.
Faktúra 392 Mäso 168,76 s DPH 114240308 16.12.2014 Bidvest Slovakia s.r.o
Zmluva 20/12 Nájomná - veľká telocvičňa 189,00 bez DPH 23.10.2012 1. TC - Peter Tokoš
Zmluva 21/12 Nájomná - veľká telocvičňa - volejbal 168,00 bez DPH 12.11.2012 Súkromné centrum voľného času
Faktúra 2 Telefon ŠJ 23,24 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 382 mäso 149,72 s DPH 1557594 25.11.2015 Cimbaľák s.r.o Cimbalak Demjanová Jana Vedúca ŠJ
Zmluva 19/12 Nájomná zmluva- veľká telocvičňa - zumba fitnes 624.- s DPH 23.10.2012 Mgr. Miroslava Kremnická Mgr. Miroslava Kremnická, Puškinova 16, Humenné
Objednávka 47/15 Potraviny na spoloč.posedenie 230,00 s DPH 29.06.2015 GVP, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 122 Elektrina vyúčtovanie 187,70 s DPH 3391/2012 11.06.2015 MAGNA E.A., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 132 Teplo 5/15 2 187.46 s DPH 110003 15.06.2015 HES, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 141 Revízia výťahu v ŠJ 27,10 s DPH 24.06.2015 Jozef Karandušovský ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 135 Telefón 1,24 s DPH 19.06.2015 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 134 Poistenie majetku 333,66 s DPH 18.06.2015 QBE Poisťovňa, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Objednávka 46/15 Potraviny na spoloč.posedenie 31,00 s DPH 29.06.2015 DMJ MARKET, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 136 Regionálne školstvo a právo jún 15 46,70 s DPH 23.06.2015 RAABE, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Objednávka 48/15 Záhradkársky substrát 66,00 s DPH 29.06.2015 ZDRUŽENIE 3S, Valér Smutko ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4917