Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 1/2013 Dodávka potravinárskeho tovaru a mäsa s DPH 08.01.2013
Faktúra 392 Mäso 168,76 s DPH 114240308 16.12.2014 Bidvest Slovakia s.r.o
Faktúra 119 Elektrina splátka 523,43 s DPH 3391/2012 04.07.2014 MAGNA E.A., a.s.
Faktúra 202 Časopis Manažment školy 56,16 s DPH 05.11.2012 IURA Edition, s.r.o.
Zmluva 22/12 Nájomná - veľká telocvičňa - atletika 126,00 s DPH 12.11.2012 Súkromné centrum voľného času
Zmluva 21/12 Nájomná - veľká telocvičňa - volejbal 168,00 bez DPH 12.11.2012 Súkromné centrum voľného času
Zmluva 20/12 Nájomná - veľká telocvičňa 189,00 bez DPH 23.10.2012 1. TC - Peter Tokoš
Zmluva 23/13 Prenájom futbalového ihriska 180,00 s DPH 15.03.2013 Futbalový klub
Faktúra 2 Telefon ŠJ 23,24 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 382 mäso 149,72 s DPH 1557594 25.11.2015 Cimbaľák s.r.o Cimbalak Demjanová Jana Vedúca ŠJ
Zmluva 19/12 Nájomná zmluva- veľká telocvičňa - zumba fitnes 624.- s DPH 23.10.2012 Mgr. Miroslava Kremnická Mgr. Miroslava Kremnická, Puškinova 16, Humenné
Faktúra 124 Kancelársky papier 116,40 s DPH Z201510557 11.06.2015 Krídla,s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 95 Služby technika BOZP 53,11 s DPH 05.05.2015 Milan Harvilik ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Zmluva 2/2017 Zmluva o nájme školskej jedálne 85,00 bez DPH 17.05.2017 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Reformovaný cirkevný zbor v Humennom ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 133 Výchovný program pre ŠVVZ - č.10 43,21 s DPH 02.05.2017 RAABE, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 02.05.2017
Objednávka 35/15 Revízia hasiacich prístrojov 116,00 s DPH 05.06.2015 Požiarny servis, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 36/15 Hadice hydrant 2 ks, skrinky na kľúč 8 ks 138,58 s DPH 05.06.2015 Požiarny servis, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 37/15 Oprava kotla v ŠJ 24,00 s DPH 05.06.2015 GAS servis, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 99 Telefon ŠJ 20,58 s DPH 12.05.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 33 Služby 42,40 s DPH 12.02.2015 PUBLICOM, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4725