Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 234 Hydina 346,30 s DPH 112182532 04.09.2012 Nowaco ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska
Faktúra 95 Služby technika BOZP 53,11 s DPH 05.05.2015 Milan Harvilik ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 207 Potraviny 356,72 s DPH 115166917 04.06.2015 Bidvest Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 206 Pekárenske výrobky 32,59 s DPH 8015004855 10.06.2015 Podvihorlat.pekárne a cukrárne ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 204 Potraviny 422,76 s DPH 5201501347 03.06.2015 EASTFOODS s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 205 Mlieko s DPH 815200272 03.06.2015 Koliba,Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Objednávka 35/15 Revízia hasiacich prístrojov 116,00 s DPH 05.06.2015 Požiarny servis, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 36/15 Hadice hydrant 2 ks, skrinky na kľúč 8 ks 138,58 s DPH 05.06.2015 Požiarny servis, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Objednávka 37/15 Oprava kotla v ŠJ 24,00 s DPH 05.06.2015 GAS servis, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 99 Telefon ŠJ 20,58 s DPH 12.05.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 33 Služby 42,40 s DPH 12.02.2015 PUBLICOM, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 100 Telefon ZŠ 62,29 s DPH 12.05.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 209 Mlieko 45,86 s DPH 815200280 08.06.2015 Koliba,Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13
Faktúra 96 Školské tlačiva 116,87 s DPH 07.05.2015 ŠEVT, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 97 Tlač poštových poukážok pre ŠJ 134,40 s DPH 22/15 11.05.2015 Podvihorlatská tlačiareň ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 93 Voda 384,54 s DPH 30.04.2015 Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 94 Plyn 387,00 s DPH 05.05.2015 RWE Gas Slovensko ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 71 Elektrina splátka 809,27 s DPH 3391/2012 08.04.2015 MAGNA E.A., a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 103 Renovacia tonera 24,00 s DPH 30/15 13.07.2015 JIS - SK, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Faktúra 103 Renovacia tonera 24,00 s DPH 30/15 13.05.2015 JIS - SK, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4917