Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Atletika 1.- 4. ročník
Atletika 5. - 6.ročník
Atletika 7. - 9.ročník a SŠ
Bio - chemické pokusy
Farebný ateliér I
Foto Foto Foto Foto Foto
Farebný ateliér II
Farebný ateliér III
Florbal 5. - 8. ročník
Letecký modelár
Foto Foto Foto Foto Foto
Logo - šach
Malí florbalisti II
Foto Foto Foto Foto Foto
Malí florbalisti I
Matematický 8
Matematický 9 - I
Matematický 9 - II
Moja rodná reč
Počítačový
Potulky po okolí
Slovenčináreň
Testíkovo
Učenie hrou

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.01.2019