Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 292 spotrebny material 128,30 s DPH 27,10,2016 DATART INTERNATIONAL, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28,10,2016
Faktúra 411 Renovácia tonerov - 3 ks 94,60 s DPH 28.12.2018 DELTA HUMENNÉ, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 28.12.2018
Faktúra 410 podlahy, guma na chodby 2 227,57 s DPH 28.12.2018 DIZAJN-REAL, s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 28.12.2018
Faktúra 404 lavice 312,00 s DPH 27.12.2018 Martin Tkáč ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 28.12.2018
Faktúra 403 vodné a stočné 18.09.2018-18.12.2018 409,91 s DPH 27.12.2018 Východoslovenská vodárenská spol.,a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 28.12.2018
Faktúra 407 dodávka a montáž plast. dverí a murovaných stien 6 721,55 s DPH 27.12.2018 Ing. Stanislav Berta - JAST ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 27.12.2018
Faktúra 406 rekonštrukcia podláh v šatniach, chodby šk. jedálne 9 807,50 s DPH 27.12.2018 Horváth Kristián ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 27.12.2018
Faktúra 405 teplo 12/2018 5 154,37 s DPH 27.12.2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 28.12.2018
Faktúra 409 tlačiareň 699,00 s DPH 27.12.2018 IKAS, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 28.12.2018
Faktúra 402 vybavenie chemic. krúžku 231,23 s DPH 27.12.2018 KVANT spol.s r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 28.12.2018
Faktúra 408 dodávka a montáž plast. dverí ŠJ 1 875,73 s DPH 27.12.2018 Ing. Stanislav Berta - JAST ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 27.12.2018
Faktúra 396 riad a vybavenie kuchyne 775,61 s DPH 21.12.2018 Marek Gaľ GastroGal ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 28.12.2018
Faktúra 398 krájač zeleniny 660,03 s DPH 21.12.2018 Marek Gaľ GastroGal ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 28.12.2018
Faktúra 397 vybavenie kuchyne 438,05 s DPH 21.12.2018 Marek Gaľ GastroGal ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 28.12.2018
Faktúra 395 šport.vybavenie pre žiakov športových tried - futbal 1 052,34 s DPH 21.12.2018 SPORTIKA Group s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 27.12.2018
Faktúra 399 interaktívne balíčky 399,00 s DPH 21.12.2018 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 28.12.2018
Faktúra 371 potraviny 81,68 s DPH 1818282 21.12.2018 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 23.11.2018
Faktúra 392 Hokejová výstroj - pre žiakov športových tried 2 999,60 s DPH 21.12.2018 ROJANA s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 21.12.2018
Faktúra 401 Prevoz žiakov športových tried na tréningy 60,00 s DPH 21.12.2018 SAD Humenné, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 28.12.2018
Faktúra 393 materiál na prac. vyučovanie 36,36 s DPH 21.12.2018 MOY TOY s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jitka Fiľová riaditeľka školy 28.12.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5361