Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 292 spotrebny material 128,30 s DPH 27,10,2016 DATART INTERNATIONAL, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28,10,2016
Faktúra 369 telefón mes.popl.12/2016 0,00 s DPH 21,12,2016 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 35 potraviny 67,70 s DPH 1810524 23.02.2018 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 31.01.2018
Faktúra 30 potraviny 332,47 s DPH 118009675 19.02.2018 Bidfood Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 31.01.2018
Faktúra 040 Telefón Šikovná voľba 02/2018 0,00 s DPH 16.02.2018 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 19.02.2018
Faktúra 039 renovácia tonerov, oprava tlačiarne 212,90 s DPH 16.02.2018 DELTA HUMENNÉ, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 19.02.2018
Faktúra 037 Teplo 01/2018 7 265,06 s DPH 15.02.2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 19.02.2018
Faktúra 036 Odvoz odpadu ŠJ za 1/2018 25,20 s DPH 15.02.2018 ESPIK Group ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 19.02.2018
Faktúra 038 virtuálna knižnica 02/2018 16,56 s DPH 15.02.2018 Komenský, s.r.o. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 19.02.2018
Faktúra 71 potraviny 231,49 s DPH 1847167 15.02.2018 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 20.02.2018
Faktúra 72 potraviny 131,72 s DPH 1811162 15.02.2018 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 20.02.2018
Faktúra 035 Prenájom MŠH - CVČ letci 1/18 32,00 s DPH 02/18 14.02.2018 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 19.02.2018
Faktúra 67 mliečne výrobky 66,92 s DPH 8182000481 14.02.2018 Koliba Trade s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 20.02.2018
Faktúra 68 potraviny 486,32 s DPH 5201800340 14.02.2018 EASTFOODS s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 20.02.2018
Faktúra 70 potraviny 300,13 s DPH 5201800342 14.02.2018 EASTFOODS s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 20.02.2018
Faktúra 65 mäso 46,30 s DPH 1808147 13.02.2018 Cimbaľák s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 20.02.2018
Faktúra 66 potraviny 274,95 s DPH 118025603 13.02.2018 Bidfood Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 13.02.2018
Faktúra 64 potraviny 462,74 s DPH 1810092 12.02.2018 DUO Krivulčik ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 20.02.2018
Faktúra 63 potraviny 388,56 s DPH 1810093 12.02.2018 DUO Krivulčik ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 20.02.2018
Faktúra 62 potraviny 156,94 s DPH 118024691 12.02.2018 Bidfood Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 20.02.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4465