Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Prihlásenie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
 
  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.sk
 
Verejná zákazka č.1:
 

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 8.12.2014

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:
 

Predmet zákazky: „Pracovná zdravotná služba (PZS)“

Dátum zverejnenia: 10.12.2014

Úspešný uchádzač: MEDINAT s.r.o., Ondavské Matiašovce 131, 094 01 Tovarné

 

Verejná zákazka č.3:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS1, RS5“

Dátum zverejnenia: 4.4.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.4:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS3, RS7“

Dátum zverejnenia: 26.10.2016

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.5:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť RS6, RS11“

Dátum zverejnenia: 21.2.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 

Verejná zákazka č.6:
 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia el. rozvodov SO 01 Vlasná budova - ELI časť: Hlavný rozvádzač HR

Dátum zverejnenia: 2.7.2017

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 292 spotrebny material 128,30 s DPH 27,10,2016 DATART INTERNATIONAL, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 28,10,2016
Faktúra 369 telefón mes.popl.12/2016 0,00 s DPH 21,12,2016 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy
Faktúra 219 zelenina 192,23 s DPH 180362 07.06.2018 Martin Mikula Marko ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 07.06.2018
Faktúra 224 potraviny 98,39 s DPH 118103033 07.06.2018 Bidfood Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 07.06.2018
Faktúra 222 potraviny 302,05 s DPH 1846261 06.06.2018 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 07.06.2018
Faktúra 223 potraviny 87,08 s DPH 1814272 06.06.2018 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 06.06.2018
Faktúra 221 potraviny 188,57 s DPH 118100855 05.06.2018 Bidfood Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 07.06.2018
Faktúra 220 mäso 159,25 s DPH 1831015 04.06.2018 Cimbaľák s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 07.06.2018
Faktúra 156 škola v prírode 1 300,00 s DPH 40/18 31.05.2018 SESTA s.r.o ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné Mgr. Jarmila Oravcová riaditeľ školy 31.05.2018
Faktúra 213 potraviny 215,24 s DPH 60409869 31.05.2018 GVP,spol.s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 31.05.2018
Faktúra 211 potraviny 234,23 s DPH 118097515 31.05.2018 Bidfood Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 31.05.2018
Faktúra 218 ovocie ,zelenina 283,99 s DPH 156215 31.05.2018 Ovocentrum ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 07.05.2018
Faktúra 217 ovocie-ŠO 42,75 s DPH 1800192 31.05.2018 Ovocentrum ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 07.06.2018
Faktúra 216 pekárenske výrobky 39,66 s DPH 8018004971 30.05.2018 Podvihorlat.pekárne a cukrárne ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 07.06.2018
Faktúra 212 mäso 108,91 s DPH 1829944 30.05.2018 Cimbaľák s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 31.05.2018
Faktúra 210 potraviny 280,54 s DPH 20180281 30.05.2018 Ing.Miroslav Jaršinský-Marcodia ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 31.05.2018
Faktúra 209 potraviny 276,81 s DPH 5201801283 30.05.2018 EASTFOODS s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 31.05.2018
Faktúra 208 potraviny 255,23 s DPH 5201801282 30.05.2018 EASTFOODS s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 31.05.2018
Faktúra 207 potraviny 277,42 s DPH 10142915 29.05.2018 Picado s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 31.05.2018
Faktúra 206 potraviny 156,16 s DPH 1845843 29.05.2018 DMJ Market s.r.o ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 Demjanová Jana Vedúca ŠJ 31.05.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4725